dilluns, 9 de març del 2015

Manifest i posicionaments: Volem uns carrers accessibles per a tothom

Les entitats sotasignants volem manifestar la nostra profunda preocupació per l’aposta per les plataformes úniques com a mesura que suposadament garanteix  l’accessibilitat universal. Per a les persones cegues i amb baixa visió és evident que els  carrers amb plataforma única representen un risc important i una pèrdua de referències per a la nostra mobilitat.

Dins d’aquesta aposta per les plataformes úniques, el cas del Nou Passeig de Gràcia representa un exemple trist i decebedor d’una intervenció urbanística que no ha volgut incorporar la garantia de l’accessibilitat universal.

Valorem com a fet positiu que s’hagin implementat uns encaminaments des de  la línia de façana  fins al gual, i la instal•lació de semàfors sonors a totes les cruïlles però denunciem amb fermesa que s’hagi ubicat un carril de  servei per a cotxes i bicicletes damunt la vorera sense cap mena de  senyalització tàctil ni cromàtica.

Des del moment en què se’ns va explicar el projecte de remodelació del Passeig de Gràcia, les entitats de persones cegues i amb baixa visió varem expressar als responsables de l’obra i a diverses instàncies municipals que aquest carril de servei damunt la vorera era una opció clarament perillosa per a la nostra seguretat. Ja fa tres mesos que  les obres s’han  acabat i des de l’Ajuntament no s’ha pres cap decisió per a resoldre aquest gravíssim problema de seguretat.

Per tot això, demanem:

 1. Que l’Alcalde de Barcelona expliqui perquè s’ha tirat endavant la realització de la reforma del Passeig de Gràcia sense complir uns criteris bàsics i elementals d’accessibilitat malgrat les reiterades demandes de les entitats de persones cegues i amb baixa visió, i que s’aclareixin les pertinents responsabilitats tècniques i polítiques.
 2. Que s’anunciï de manera immediata quina serà la solució que s’implementarà per a resoldre aquest greu problema, els terminis d’execució i el pressupost que suposa.
 3. Que s’aturin els projectes de reforma urbanística que impliquen la implementació de plataformes úniques fins que les Administracions Públiques i les entitats del sector hàgim consensuat una solució satisfactòria que garanteixi de manera efectiva la seguretat i l’accessibilitat universal en aquests espais.

Si de veritat volem anar construint uns carrers, unes places, unes ciutats per a tothom, cal amb urgència que els responsables municipals actuïn de  manera responsable i eficaç. Avui, lamentablement, degut a l l’aposta per les plataformes úniques, les persones cegues i amb baixa visió ens movem pels carrers de Barcelona -i d’altres ciutats de Catalunya- amb més inseguretat i amb més dificultats. Fins quan?

Signat per la Plataforma Carrers per a Tothom

Entitats adherides:

 • AS - Alternativa Social
 • AxD - Assemblea per la Diversitat
 • ACIC - Associació Catalana per a la Integració del Cec
 • APSOCECAT - Associació Catalana Pro Persones Sordcegues
 • ADVC - Associació Discapacitat Visual Catalunya B1+B2+B3
 • AUGPCAT - Associació d’Usuaris de Gossos Pigall de Catalunya
 • ASENDI NB - Associació per la Sensibilització envers la Discapacitat Nou Barris
 • Cecs.cat - La diversitat funcional visual en una Catalunya independent
 • ECOM - Federació Ecom
 • Mirada solidària
 • PUEDO - Plataforma Unitaria por el Encuentro y la Democratización de la ONCE

La greu problemàtica de les plataformes úniques ha propiciat la creació de Carrers per a Tothom, per tal de dur a terme una reivindicació conjunta entre diverses entitats, que inclouen majoritàriament associacions de persones cegues però també d’altres de diverses discapacitats com ASENDINB o ECOM. Reproduïm a continuació el posicionament d'ECOM per la seva importància per tal de sumar esforços pel que fa al treball conjunt entre entitats de diverses discapacitats.

ECOM S’ADHEREIX A LA PLATAFORMA CARRERS PER A TOTHOM

ECOM entén l’accessibilitat des dels valors de la diversitat humana i el disseny per a tothom, on el consens i el treball conjunt entre totes les parts implicades i la ciutadania és bàsic per a fer efectius aquests principis de disseny universal als nostres pobles i ciutats i als seus serveis.

És per això que es considera que , malgrat els carrers de plataforma única d’ús mixt (on poden circular alhora vianants i vehicles a la mateixa alçada) són una idea recollida legalment que pot millorar en alguns casos l’accessibilitat per a moltes persones (com pot ser en els carrers de vorera estreta), si el seu disseny no és adequat i no està convenientment senyalitzat, són un risc per a la integritat de tota la ciutadania.

És evident que un dels col·lectius directament perjudicats són les persones amb discapacitat visual, però també ho són les persones amb discapacitat auditiva que no senten els cotxes i els seus clàxons, les persones amb dificultat de comprensió que tampoc entenen la situació i per on ha de circular, qualsevol vianant que no conegui el carrer o hi transiti despistat, els infants que tampoc perceben quin és l’espai segur per a les persones que passegen....

Per tot allò descrit a aquestes línies, es decideix la adhesió a la “Plataforma Carrers pera tothom”, i se sol·licita:

 • la creació d’un espai de treball efectiu on puguin participar alhora tots els col·lectius implicats democràticament , amb un compromís per part dels governs de paralitzar les obres previstes que incloguin la construcció de carrers d plataforma única d’ús mixt (vianant i vehicle), fins que no es consensuï una solució per totes les parts implicades i la ciutadania
 • Un cop consensuada la solució, es reguli a través d’ordenances municipals i el que serà el futur Codi d’Accessibilitat de Catalunya.

Aquesta solució de disseny pot passar per l’ús d’un codi cromàtic i de textures al paviment, suficientment diferenciats i segur per a tothom (com indica la normativa estatal, l’Ordre VIV/561/2010), i una senyalització horitzontal i vertical complementària, que faciliti la distinció entre els espais de vianants i vehicles, i que indiqui que és un carrer d’ús mixt.

Altres documents de suport a la causa

Cal destacar que Després de la publicació d'aquest manifest de la plataforma Carrers Per a Tothom, s'han fet visibles suports a la causa per part d'altres entitats, tot i no haver-lo signat. Concretament es tracta d'un Comunicat de premsa on l'ONCE demana regular la senyalització dels carrers de plataforma única, publicat a 13 de febrer de 2015.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada