divendres, 9 de novembre del 2018

Comunicat contra l'avantprojecte de remodelació de les Rambles

Carrers per a Tothom expressem la nostra disconformitat i el nostre
malestar amb l’avantprojecte de remodelació de les Rambles.

EL projecte no garanteix l’accessibilitat
Barcelona, 9 de novembre de 2018
El 2 de novembre l’Ajuntament de Barcelona va presentar al Gran Teatre
del Liceu l’avantprojecte de remodelació de les Rambles dissenyat per
Km-ZERO. Tot i que Carrers per a Tothom hem fet diverses reunions amb
Km-ZERO d’entrada i posteriorment amb l’Ajuntament, les nostres
reclamacions no han estat incorporades.

En primer lloc, denunciem que no tenim cap document de
l’avantprojecte, la qual cosa ens impedeix conèixer en detall l’abast
de la remodelació i, per tant, ni tan sols tenim la possibilitat de
respondre a les propostes de l’Ajuntament. Així doncs, exigim a
l’Ajuntament que faci públic el document de l’avantprojecte en un
exercici de transparència per tal que la ciutadania en pugui conèixer
el contingut.

En segon lloc, denunciem que la remodelació proposada no reuneix les
condicions d’accessibilitat i d seguretat que garanteixin el dret a la
mobilitat i a gaudir de l’espai públic de tothom. Lamentem que
L’Ajuntament no assumeix les demandes de les associacions de la
diversitat funcional i, per tant, promou una ciutat excloent en el
disseny dels seus carrers.
Critiquem un seguit d’aspectes de l’avantprojecte que representen un
perill inacceptable per als vianants:

La remodelació, tal com està plantejada en aquest moment, posa en
perill a molts ciutadans i ciutadanes
L’avantprojecte preveu la implantació de tres grans espais de
plataformes úniques en zones amb trànsit d’autobusos i la col•locació
de guals per a camions de càrrega i descàrrega damunt la vorera, la
qual cosa va en contra de qualsevol criteri d’accessibilitat i de
seguretat en el disseny dels carrers. Moltes persones no detectaran
que són en zona de trànsit per on poden passar aquests vehicles.
Considerem que la reducció del trànsit serà molt lleu, imperceptible a
la pràctica.
No trobem un augment en el mobiliari urbà de bancs i cadires,
essencials per a persones grans o que tinguin problemes per a caminar
i
desconeixem com es gestionaran els aparcaments reservats i per a
persones amb mobilitat reduïda.

Per tot això:
Rebutgem l’avantprojecte de remodelació que l’Ajuntament es proposa executar
reclamem que no s’avanci en la implantació tal com està formulat
Exigim que es revisi el projecte tenint en compte les demandes de les
associacions de la diversitat funcional i
Que es respecti el dret de tothom a la mobilitat i a l’ús de l’espai públic.

Finalment, demanem una reflexió profunda i global sobre les condicions
de l’accessibilitat dels carrers, ja que els problemes en
l’accessibilitat urbana ja existents no se solucionen i les
remodelacions que es duen a terme malauradament creen nous
inconvenients.
Plataforma Carrers per a tothom

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada